KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

Szolgáltatások

Hulladékgazdálkodási létesítmények kivitelezése

A hulladékgazdálkodási központ egy adott hulladékgazdálkodási rendszer legfontosabb, központi létesítménye. Itt történik a lakosságtól, ipari létesítményektől begyűjtött hulladék regisztrációja, mérlegelése, a hulladék további kezelése, a további hasznosításra alkalmas hulladék átmeneti tárolása, valamint a további hasznosításra nem alkalmas hulladék ártalmatlanítása.

Mechanikai-biológiai előkezelő mű

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés 2, egymással összefüggő részből áll. Ezek a mechanikai és a biológiai egységek. A mechanikai előkezelés során a hulladék automatizált aprítása, osztályozása, míg a biológiai kezelés (stabilizálás) során a magas szervesanyag tartalmú frakciók komposztálással történő térfogat csökkentése történik. Mindkét eljárás lényege a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladéktömeg térfogatásnak csökkentése. Az eljárás során hasznosítható másodnyersanyagok (fém, magas fűtőértékű, szabályozható Cl tartalmú RDF), valamint alacsony térfogatú lerakásra kerülő hulladék keletkezik.

Hulladéklerakó

Olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál (20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről)

Komposztáló telep

A szerves anyagok mennyiségi csökkentése uniós direktíva, mely cél elérése érdekében a keletkező szerves anyag tartalmú hulladékok minél nagyobb arányú komposztálása szükséges. A komposztálás több technológiával megvalósítható, mely mindegyike esetében alapelvárás a bűzhatás mérséklése és a meghatározott időn belül megtörténő bomlás. A komposztálás eredményeképpen a hulladéklerakó időszakos takarására alkalmas földanyagot kapunk.

Szociális és kiszolgáló létesítmények

Ide tartoznak a hagyományos szerkezettel épülő irodaépületek, a különböző acélszerkezetes géptároló színek, a hídmérlegek, a különböző funkciók ellátására kialakított szilárd burkolatok és a hulladékgazdálkodási eszközök tisztítására szolgáló műtárgyak (abroncsmosó, konténermosó, szállítójármű mosó).

Átrakó állomás

Hulladékátrakó állomások kialakítására ott van szükség, ahol a hulladékgazdálkodási központ, azaz a hulladék előkezelése és ártalmatlanítása távol esik a hulladék begyűjtési helyétől. Ilyen esetben a hagyományos hulladékgyűjtő járművekkel történő hulladékszállítás gazdaságtalan megoldás. Az átrakó állomás célja a hulladékszállítás gazdaságosabbá tétele. Ennek érdekében a 8-10 m3 kapacitású begyűjtő járművekből a hulladékot tömörítési eljárással 30 m3-es zárt konténerekbe helyezik át.

Hulladékudvar

A lakossági hulladékudvar a háztartásokban keletkező veszélyes és speciális hulladék átvételét végzi. A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett, önálló, zárt átvevőhely. Szolgáltatásai  sok esetben térítésmentesek helyi, lakossági eredetű és mennyiségű hulladékra vonatkozóan.

Hulladékgyűjtő sziget

A hulladékgyűjtő szigetek a lakott területek közvetlen közelében kerülnek elhelyezésre. Az itt felállított konténerekben meghatározott rendszerben van lehetősége a lakosságnak szelektíven gyűjtött hulladékot elhelyezni.

Meglévő hulladéklerakók rekultivációja

A nem megfelelő műszaki védelemmel megépült, bezárt hulladéklerakók rekultivációja alatt a bezárt hulladéklerakó környezetszennyezést kizáró módon történő újbóli tájba illesztését értjük. Ez történhet felső záróréteg kialakításával, vagy a hulladék tömeg felszámolásával.

A lerakó felszámolása

Meglévő, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló, mesterséges szigetelés nélkül létesült hulladéklerakó vagy hulladéklerakás céljára használt terület (együtt: lerakó) felszámolása a következő műveletsort jelenti:

  1. a teljes lerakott hulladék mennyiség felszedése,
  2. a felszedett hulladék osztályozása az erre alkalmas berendezésen történő átrostálással,
  3. a felszedett, ártalmatlanítandó hulladék-összetevők – tulajdonságaiknak megfelelő – kategóriájú hulladéklerakóban, égetőben történő ártalmatlanítása, illetve hasznosítása,
  4. tereprendezés, tájba illesztés az inert és a lebomlott, stabilizálódott szerves összetevők felhasználásával.