KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

NAGYKUNSÁGI ÁRVÍZSZINT-CSÖKKENTő TÁROZÓ PROJEKTBEN ÁRAPASZTÓ TÁROZÓ ÉS LÉTESÍTMÉNYEINEK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

A Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó a Kiskörei-víz-tározótól délre, a Tisza és a Keleti-főcsatorna közötti terü-leten helyezkedik el a Tisza bal partján, szintén Jász-Nagy-kun-Szolnok megyében. Egyértelművé vált, hogy a Tisza régi árvízvédelmi rendszere nem képes megfelelő védettséget nyújtani az új típusú árvi-zeknek, ezért a vízügyi szakemberek új megoldást kerestek. Felmérték, hogy a hullámtér vízszállító képességé-nek növelésén, a védvonalak magassági biztonságá-nak javításán túl kiegészítő – biztonsági szelepek – be-építésére is szükség van az árvédelmi rendszerben. Ezt a feladatot látják el a Tisza mentén épült árvízi tározók. Ezek célja nemcsak a túl magas vízállás levezetése, hanem a víz egyenletesebb eloszlásának biztosítása is. A tározók

K

Tervezés

K

kivitelezés

K

földmunkák

A feladat

Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás rendkívüli árvizek kialakulását eredményezte. 2000 tavaszán a szinte folyamatos csapadék hatására több árhullám indult a Tiszán és mellékfolyóin. A legutóbbi, 2006. évi árvíz olyan vízállásokat okozott, amelyek meghaladták az addig előfordult vízszinteket, emellett az áradások következményeinek felszámolása rengeteg pénzbe kerül. Egyértelművé vált, hogy a Tisza régi árvízvédelmi rendszere nem képes megfelelő védettséget nyújtani az új típusú árvi-zeknek, ezért a vízügyi szakemberek új megoldást kerestek. Felmérték, hogy a hullámtér vízszállító képességé-nek növelésén, a védvonalak magassági biztonságának javításán túl kiegészítő – biztonsági szelepek – beépítésére is szükség van az árvédelmi rendszerben. 

Eredmény

A meder vízszállító képességét növelő beavatkozásokkal együtt – összesen 1 méterrel képesek csökkenteni a folyó vízszintjét rendkívüli áradás esetén. A Geohidroterv Kft. a Nagykunsági-tározó tervezésében és kivitelezésében is szerepet vállalt. A Nagykunsági-tározó az apasztó hatás-hoz több mint 20 cm-rel járul hozzá a térségben így több mint félmillió ember számára teremt nagyobb biztonságot a Közép-Tisza vidékén. A tározó területe 40 négyzetkilométer, 99 millió köbméter víz befogadására alkalmas, átlagos vízmélysé-ge teljes feltöltés esetén 2,5 méter.