KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER – KEREPES ÖKÖRTELEK-VÖLGYI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT KIVITELEZÉSE

2010-ben a Kerepes közigazgatási területéhez tartozó Ökörtelek-völgyben került sor a nagyszabású hulladékkezelő központ átadására, aminek a kivitelezését részben a Geohidroterv Kft. végezte. A területen az 1998-ban elkészült régi szeméttelep mellé építették a komplexumot. A központ területén többek között portaépület, abroncsmosó, konténer és bálatároló tér, hídmérleg, mechanikai előkezelő csarnok, utóválogató csarnok, szociális épület, szigetelz hulladéklerakó, szennyvízgyűjtő akna, PB gáztartály, veszélyes hulladéktároló, üzem-anyag konténer, csurgalék és csapadékvíz tározó medence, térfigyelő és tűzjelző rendszer, térvilágítás található. A létesítményben az újrahasznosítható anyagok utóválogatását, a szilárd kommunális hulladék mechanikai és biológiai előkezelését, komposztálást, valamint a nem hasznosítható hulladékfrakciók lerakással történő ártalmatlanítását végzik.

K

Hulladékfeldolgozó létesítmény építése

K

közműépítés

K

földmunkák

K

munkahely teremtés

K

szelektív hulladékgyűjtés

A feladat

Évi 100 ezer tonna hulladék feldolgozására képes hulladékkezelő központ építése.

Eredmény

A beruházás eredményeként javult a térségben lakók életminősége, és emellett segít, hogy közelebb kerüljön az emberekhez a környezet megóvásának témája és az önálló cselekvés lehetősége: ismerjék fel, hogy a szelek-tív gyűjtéssel értékeket teremtenek. A központ oktatási feladatokat is ellát majd: az érdeklődők megismerhetik a hulladékkezelés legújabb módszereit, eredményeit és feladatait.