KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

A BIHARI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2009 szeptemberében nyújtotta be pályázatát a beretytyóújfalui és püspökladányi kistérség településeinek, települési szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjára. A projekt során 36 település 34 hulladéklerakójának rekultivációja történik meg, melyben a Geohidroterv Nunc dignissimTeljes lezárás előkészítéáseKft. is közreműködött. A területen jelentős a kisméretű hulladéklerakók (5.000 m3 térfogat alatt) száma, és azok száma is melyek közvetlenül érintkeznek a talajvízzel. A csapadék hatására a kioldódott szennyeződések belekerülhettek a talajba, és a talajvízbe, jelentős károkat okozva a földterületekben, és az itt élők számára.A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2009 szeptemberében nyújtotta be pályázatát a beretytyóújfalui és püspökladányi kistérség településeinek, települési szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjára. A projekt során 36 település 34 hulladéklerakójának rekultivációja történik meg, melyben a Geohidroterv Kft. is közreműködött.

K

Rekultiváció

K

Veszélyes hulladék szállítás

K

Talajmunkák

K

Veszélyes hulladék elszigetelése

K

Teljes lezárás előkészítése

A feladat

A területen jelentős a kisméretű hulladéklerakók (5.000 m3 térfogat alatt) száma, és azok száma is melyek közvetlenül érintkeznek a talajvízzel. A csapadék hatására a kioldódott szennyeződések belekerülhettek a talajba, és a talajvízbe, jelentős károkat okozva a földterületekben, és az itt élők számára.

Eredmény

5 hulladéklerakó végleges lezárásra került (Biharnagy-bajom-Sárrétudvari, Esztár, Gáborján, Komádi, Szerep), melynek során a hulladékot teljesen elszigetelték a környezettől úgy, hogy semmilyen káros anyag ne jus-son ki belőle, és a környezetből se kerüljön a hulladék-testbe semmilyen anyag. 3 lerakó (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Püspökladány) pedig a rekultivációs folyamat során egy átmeneti záró réteget kapott, majd ezt követően, miután a hulladék-test elérte végleges formáját, teljesen lezárható lesz.