KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

EGER-FELNÉMET VOLT KőFELDOLGOZÓ TELEP REVITALIZÁCIÓJA (VOLT OMYA TELEP)

A területen észlelt környezetszennyezés megszüntetése: 300m3 szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelése és elszállítása, ártalmatlanításra, nehézfémek-kel szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása területen belül 500m3 , depóterületek kialakítása, nehézfémekkel szennyezett talaj kitermelése területen belüli elhelyezése 500m3, beavatkozási záródokumentáció elkészítése, monitoring rendszer kialakítása.

Bontási, irtási, tereprendezési munkák elvégzése: A területen lévő a későbbiekben nem használható épületek (részben robbantásos eljárással), felépítmények, utak, köz-műalépítmények, belső telepi közművezetékek bontása, a bontott törmelék, anyagok helyszíni feldolgozása (beton-, téglabontás, darabolás őrölhető méretűre, őrlés a további felhasználáshoz szükséges méretűre, a keletkező veszélyes bontási anyag elszállítása fogadóhelyre), a hasznosítható anyagok kinyerésével: 3.000 m3

A terület tereprendezése talajmunkával, cserjeirtással és bontási törmelék felhasználásával: 87.975 m2; 7796 m3

A területen átfolyó Berva-patak nyomvonalának áthelyezése: ~ 200 fm.

Építési munkák: Belső telepi út (677 fm), víz-, tűzi víz- (910 fm), szennyvíz hálózat (1.095 fm), gázvezeték (900 fm)- kiépítése, meglévő szennyvíz vezeték részbeni kiváltásával. A használatban lévő, fogyasztói légvezeték áthelyezése, új vezetékszakasz kiépítése, 2 db új transzformátor állomás megépítésével: 818 fm.

Telepi belső, 0,4 kV-os hálózat kiépítése: 3601 fm Kétszintes, 226 m2 alapterületű, porta, iroda, szolgáltató ház építése, kerítésépítés.

A beruházás becsült értéke: nettó 407 000 000 Ft

K

Kitermelés, szállítás, ártalmatlanítás

K

épületek bontása

K

építőanyagok helyszíni feldolgozása

K

patak nyomvonal áthelyezés

K

depó, iroda, szolgáltatóház építés

A feladat

A területen észlelt környezetszennyezés megszüntetése, a későbbiekben már nem használható épületek biztonságos bontása, újak építése

Eredmény

300 m3 szennyezett talaj kitermelése és elszállítása, 500 m3 nehézfémekkel  szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása területen, épület bontási munkálatok 3000 m2-en. Berva-patak nyomvonalának áthelyezése, légvezetékek áthelyezése, építés, tereprendezés közel 87.000 m2-en.