KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 31 TAGTELEPÜLÉSÉN TALÁLHATÓ TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást 33 település alkotja, mely 2 régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld), 2 megyében (Jász-Nagy-kun-Szolnok, Heves) és 2 kistérségben (Jászberényi [Jászságként szokták emlegetni], Dél-Heves) találhatóak. A projekt célja volt, hogy a rekultiváció megvalósításával szebb, tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezet kerüljön visszaadásra az érintett települések részére.

K

Rekultiváció

K

Veszélyes hulladék kitermelés és szállítás

K

Talajmunkák

K

rendezés, prizmázás, tömörítés

K

Talajvízfigyelő monitoring rendszer

A feladat

Az érintett településeken számos nem megfelelően épült települési szilárdhulladék lerakó működött, melyek potenciális környezeti veszélyforrást jelentettek.

Eredmény

A felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációja vagy un. felszámolással: az elhelyezett hulladék kitermelése, osztályozása, szétválogatása, és elszállítása a korszerű hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából, vagy un. helyben rekultivációval: az elhelyezett hulladék rendezése, prizmázása, tömörítése, rekultivációs rétegek beépítése, növényzet telepítése és talajvízfigyelő kutakból álló monitoring rendszer kiépítésével