KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK REKULTIVÁCIÓS PROJEKT

A Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs Projekt keretében 78 Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei település hulladéklerakójának rekultivációja valósul meg. 46 db lerakó felszámolás során a hulladék felszedése és osztályozása történik, majd ezt követően a tulajdonságaiknak megfelelően hasznosításra, illetve engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerülnek. 32 db. hulladéklerakó rendezését követően, felső szigetelőzáró réteg építésével takarásra került. Ez vagy átmeneti (kétütemű), vagy végleges záróréteg építésével valósult meg, attól függően, hogy a hulladéktestben található biológiailag lebomló szerves összetevők mennyire stabilizálódtak. Ezt követően az utómunkálatok során gyepesítéssel, növénytelepítéssel valósult meg a tájba illesztés.

K

Rekultiváció

K

szilárdhulladék-lerakó felszámolása

K

Talajmunkák

K

Veszélyes hulladék elszigetelése

K

utómunkálatok

A feladat

A területen a műszaki védelem nélküli, felhagyott, korszerűtlen lerakók a felszín és a felszín alatti vizeket és ezáltal a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetik.

Eredmény

46 db engedély nélküli települési szi-lárdhulladék-lerakó felszámolása, 32 db hulladéklerakó helyszíni rekultivációval történő lezárása. Ezzel mintegy 661.653 m2 terület hulladékmentesítése és hozzávetőleg 3.030.846 m3 települési szilárd hulladék került ártalmatlanításra.