KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER ISPA-PROJEKT SAJÓKAZAI  HULLADÉKLERAKÓ ÉPÍTÉSE

A Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs Projekt keretében félszáznál is több Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei település hulladéklerakójának rekultivációja valósult meg. A beruházás teljes megvalósítása több „alprojekt” keretében zajlik, és a munkálatokba bekapcsolódó valamennyi céget pályázat útján választották ki. A Sajókazai tender egyik nyertese a Geohidroterv Kft. A projekt keretében zajlott a Sajókaza határában lévő hulladéklerakó kivitelezése, amely – a hulladéklerakó építése mellett – magába foglalja a hulladéklerakót kiszolgáló létesítmények földmunkáit is.

K

100.000 m2-es Hulladéklerakó építése

K

Földmunkák, előkészítés

K

szivárgóvíz kezelő- és biogázgyűjtő rendszer

K

korszerű szigetelési és védelmi rétegek

K

környezeti monitoring

A feladat

99 településén keletkező kommunális, intézményi és nem veszélyes ipari hulladékok kezelése és lerakása.

Eredmény

Egy kb. 100.000 m2 es felszínű hulladéklerakó építése szivárgóvíz kezelő- és biogázgyűjtő rendszerrel. A lerakó a térség 230 ezer lakosának oldja meg 25 évre korszerűen és környezet kímélően a hulladék-gazdálkodási feladatokat.